Приватне акціонерне товариство «СУЛА АГРО»

код ЕДРПОУ: 03777634

Адреса: 42124, Сумська область, Недригайлівський район, с. Вільшана вул. Леніна, 57

Тел./факс: (05455) 5-63-42

Поштова скринька: sulaagro-emitent@imcagro.com.ua

Актуальні оголошення

Посилання на файл документу Дата документу Дата публікації

Документи згідно вимог ч.3 ст.78 Закона України "Про акціонерні товариства"

Посилання на файл документу
Протокол загальних зборів акціонерів від 23.04.2015р. Розміщенно 27.04.2015р.
Положення про правління
Положення про ревізійну комісію
Протокол загальних зборів акціонерів 28.04.2012 року
Протокол Загальних зборів акціонерів №1 від 25.04.2013 року
Протокол лічильної комісії від 25.04.2013 року
Статут. Розміщенно 15.05.2015р.
Положення про Наглядову раду. Розміщенно 24.04.2015р.
Положення про одноосібний виконавчий орган. Розміщенно 24.04.2015р.
Положення про ревізійну комісію. Розміщенно 24.04.2015р.
Положення про загальні збори. Розміщенно 24.04.2015р.
Положення про філію / представництво. Розміщенно 24.04.2015р
Принципи (кодекс) корпоративного управління товариства. Розміщенно 24.04.2015р.
Аудиторський висновок за 2014 р. Розміщенно 10.04.2015р.
Перелік афілійованих осіб. Розміщенно 22.04.2014р
Аудиторський висновок за 2015 рік. Розміщенно 15.04.2016 р.
Протокол загальних зборів акціонерів №1 від 14.04.2016р. Розміщенно 15.04.2016р.
Свідотцтво про реєстрацію випуску акцій. Розміщенно 26.06.2014 року
Звіт голови ревізійної комісії за 2012 рік Розміщенно 25.04.2013 року
Звіт голови ревізійної комісії за 2013 рік. Розміщенно 22.04.2014 року
Звіт голови ревізійної комісії за 2014 рік Розміщенно 27.04.2015 року
Звіт голови ревізійної комісії за 2015 рік Розміщенно 15.04.2016 року
Статут Розміщенно 11.04.2017 року
Звіт ревізійної комісії за 2016 рік. Розміщенно 11.04.2017 року
Протокол Загальних зборів №1 від 10.04.2017 року. Розміщенно 11.04.2017 року
Аудиторський висновок за 2016 рік. Розміщенно 11.04.2017 року
Положення про ревізійну комісію. Розміщенно 14.04.2017 року.
Положення про загальні збори. Розміщенно 14.04.2017 року
Принципи корпоративного управління. Розміщенно 14.04.2017 року
Виписка ПрАТ СУЛА АГРО від 12.04.2017. Розміщенно 12.04.2017 року
Положення про наглядову раду. Розміщенно 14.04.2017 року
Положення про директора. Розміщенно 14.04.2017 року
Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій. Розміщенно 26.05.2017 року
Заява від Голови та секретаря Загальних зборів ПРАТ Сула Агро 10.04.2019. Розміщенно 15.05.2019
Протокол загальних зборів акціонерів від 10 квітня 2018 року. Розміщенно 11.04.2018р.
Протокол №1 загальних зборів акціонерів 10.04.2019. Дата розміщення 11.04.2019 року
Протокол №1 загальних зборів акціонерів 10.04.2019. Дата розміщення 11.04.2019 року
Звіт керівництва ПРАТ Сула Агро за 2018 р. Дата розміщення 11.04.2019 року
Звіт керівництва ПРАТ Сула Агро за 2018 р. Дата розміщення 11.04.2019 року
Фінансова звітність та звіт незалежного аудитора за 2018 р. ПРАТ Сула Агро. Дата розміщення 26.04.2019 року
Фінансова звітність та звіт незалежного аудитора за 2018 р. ПРАТ Сула Агро. Дата розміщення 26.04.2019 року
Заява від Голови та секретаря Загальних зборів ПРАТ Сула Агро 10.04.2019р. Розміщенно 15.05.2019р.
Заява від Голови та секретаря Загальних зборів ПРАТ Сула Агро 10.04.2019р. Розміщенно 15.05.2019р.

Регулярна інформація (річні звіти)

Посилання на файл документу Дата публікації
Річний звіт за 2011 рік 2012-04-26
Річний звіт за 2012 рік 2013-04-26
Річний звіт за 2013 рік 2014-04-30
Річний звіт за 2014 рік 2015-04-30
Річний звіт за 2015 рік 2016-09-21
Річний звіт за 2015 рік 2016-04-19
Річний звіт за 2016 рік 2017-04-11
Річний звіт за 2017 рік 2018-04-11
Річний звіт за 2018 рік 2019-04-30
Річний звіт за 2018 рік 2019-04-30

Нерегулярна інформація (особлива інформація)

Посилання на файл документу Дата документу Дата публікації
Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій 2009-04-30 2012-04-10
Відомості про зміну власників акцій, яким належать 10 і більше відсотків голосуючих акцій 2012-10-03 2012-10-04
Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів 2012-11-13 2012-11-13
Відомості про зміну складу посадових осіб 2012-12-14 2012-12-19
Відомості про зміну складу посадових осіб 2012-12-14 2012-12-19
Оголошення про проведення зборів 2013-04-25 2013-03-26
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 2013-12-16 2013-12-17
Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій 2014-02-17 2014-02-20
Оголошення про проведення зборів 2014-04-22 2014-03-21
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 2014-04-22 2014-04-24
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 2014-05-12 2014-05-12
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 2014-12-16 2014-12-18
Оголошення про проведення зборів 2015-04-23 2015-03-22
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 2015-04-23 2015-04-24
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 2015-05-22 2015-05-25
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 2015-05-22 2015-05-25
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 2015-09-25 2015-09-29
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 2015-12-17 2015-12-18
Оголошення про проведення зборів акціонерів 2016-04-14 2016-03-11
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 2016-04-14 2016-04-15
Зміна складу посадових осіб емітента 2016-12-16 2016-12-16
Оголошення про проведення зборів 2017-04-10 2017-03-09
Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів. 2017-04-10 2017-04-11
Зміна складу посадових осіб емітента 2017-04-10 2017-04-11
Прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість 2017-04-10 2017-04-11
Відомості про зміну типу акціонерного товариства 2017-04-11 2017-04-12
Зміна складу посадових осіб емітента 2017-04-21 2017-04-21
Відомості про порушення справи про банкрутство емітента (Підпис) 2020-01-22 2020-01-24
Зміна складу посадових осіб емітента 2017-12-08 2017-12-08
Оголошення про проведення зборів 2018-04-10 2018-02-26
Відомості про порушення справи про банкрутство емітента (містить недостовірну інформацію) 2020-01-22 2020-01-24
Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів 2018-04-10 2018-04-11
Зміна складу посадових осіб емітента 2018-12-06 2018-12-06
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 2019-04-10 2019-04-11
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 2019-04-10 2019-04-11
Відомості про припинення емітента шляхом ліквідації за рішенням вищого органу емітента 2019-04-10 2019-04-11
Відомості про припинення емітента шляхом ліквідації за рішенням вищого органу емітента 2019-04-10 2019-04-11
Відомості про порушення справи про банкрутство емітента 2020-02-25 2020-02-27
Відомості про порушення справи про банкрутство емітента (Підпис) 2020-02-25 2020-02-27
Спростування особливої інформації від 22.01.2020 року 2020-02-27 2020-02-28
Спростування особливої інформації від 22.01.2020 року (Підпис) 2020-02-27 2020-02-28
Відомості про порушення справи про банкрутство емітента (Підпис) 2020-01-17 2020-02-28
Відомості про порушення справи про банкрутство емітента 2020-01-17 2020-02-28